97116153
post@strategen.no

ECU – Senk ikke ambisjonene, øk gjennomføringsskraften

ecu-stor-logo-web

Klikk her for å Laste ned brosjyre om ECU

ECU – en unik måte å ta i bruk potensialet
og øke gjennomføringskraften på.

Klikk her for å komme i kontakt med oss og lære mer:

Kontakt oss

HVA ER ECU?

For å øke gjennomføringskraften og styrken vår må vi rydde av veien det som hindrer oss. Det som hindrer oss aller mest er våre egne begrensninger og innlærte mønstre. Gjennom ECU skaper vi innsikt i hvilke irrasjonelle frykter og begrensende overbevisninger som stopper deg, vi utfordrer fryktfølelsen og endrer begrensningene, og vi kombinerer innsikt og erfaring for å frigjøre det potensialet og den gjennomføringskraften som ligger i deg.

Bak ECU konseptet ligger utvikling basert på faglig teori og erfaringsbasert empiri. Konseptet gir en unik kombinasjon gjennom å jobbe med det mentale og det fysiske og å jobbe innendørs og utendørs.

ECU er bygd opp rundt de tre fasene: EXPLORE, CHALLENGE, UNLEASH

HVEM ER ECU FOR?

ECU er for enkeltpersoner, ledere, team, grupper og bedrifter.

ECU Event –et kraftfullt løft for teamet

ECU Event er for team og grupper som skal inn i en ny eller ukjent utfordring som krever et felles løft. Det er til dere som har økt ambisjonene og som virkelig ønsker å løfte dere til et nytt nivå. ECU Event foregår over en dag, alternativt over en dag og en kveld. Gjennom tre tydelig faser – Explore, Challenge, Unleash – går teamet gjennom en innsiktsfull, heftig og kraftfull event. Dette er en event med mening, som skaper kunnskap og ny innsikt, samtidig er det en kraftfull og spennende event for team som virkelig ønsker noe mer og som ønsker å komme videre.

Vi jobber gjerne med team og grupper i en prosess over en periode i etterkant av ECU Event. ECU Event trigger motivasjonen og drivkraften, og prosessen i etterkant sørger for varig endring.

ecu-illu2

ECU Individual Development Programme – et sterkt personlig løft

ECU Indivdual Development Programme er for enkeltpersoner og/eller ledere som ønsker et sterkt personlig løft. Som vet at de har mer å utvikle, mer å komme frem med, mer å gi, men som trenger støtte til løftet. Her er jobber vi sammen med personer som virkelig ønsker å gå inn i et program for å skape noe, for å utvikle seg selv men også for å gi noe mer til sine omgivelser, for å komme ut med sitt fulle potensiale. ECU Individual Development Programme starter med en 4 dagers samling i vakre omgivelser et stykke fra ”ståk og støy”. Vi har tre fantastiske steder i Sverige og Norge som gir de rette rammene for en slik samling. I etterkant av samlingen fortsetter programmet gjennom 2 måneder med ECU samarbeidsforum og gjennom personlig coaching og oppfølging. Dette er et kraftfullt, heftig, innsiktsfult og verdifullt program for deg som nå ønsker å komme videre.

Følgende samlinger er foreløbig satt opp i 2018:

Kull 1 2018: Oppstart februar 2018
Kull 2 2018: Oppstart september 2018

Ta kontakt for mer informasjon.
For bedriftsinterne oppdrag: vennligst ta kontakt for spesialtilpassede opplegg.

De som sender en mail eller tar kontakt for interesse vil bli kontaktet innen 5 dager for personlig oppfølging.
Trykk her for å melde interesse for ECU Ind Dev Programme:

 

ECU – en unik måte å ta i bruk potensialet
og øke gjennomføringskraften på.

Klikk her for å komme i kontakt med oss og lære mer:

Kontakt oss

ECU foredrag

er for grupper eller bedrifter som ønsker inspirasjon til større gjennomføringskraft. Utfordringer vi gjerne jobber med er;

  • Vet retningen, men ønsker tydeligere mål og sterkere gjennomføringskraft for å nå den
  • Har en strategi, men behøver en boost og et energipåfyll og ny innsikt for å kunne implementere
  • Gjør mye som er bra, men trenger et kollektivt løft og en trigger for å starte løftet

 

HVEM STÅR BAK ECU?

ecu-leder-benedicte-2015

Benedicte Hagen Mjøs:

Leder i næringslivet gjennom 17 år. Strategen. Eksperten på endringsprosesser. Business coachen. Blir omtalt som inspirerende, energigivende, innsiktsfull.

ecu-leder-kristjan-2015

Kristjan Kjartansson:

Fra Forsvaret gjennom 12 år. Mental treneren. Fysisk utvikling. Krigeren. Blir omtalt som kraftfull, motiverende, gir seg ikke.Konseptet ECU – Explore, Challenge, Unleash – ble i sin tid utviklet av Benedicte Hagen Mjøs. I dag jobber Benedicte og Kristjan som partnere på konseptet, og står sammen bak utførelse og opplegg. I tillegg til Benedicte og Kristjan finnes håndplukkede samarbeidspartnere og underleverandører innenfor:
-logistikk
-sted
-personlig trener
-spesielle aktivteter utendørs

Klikk her for å Laste ned brosjyre om ECU