97116153
post@strategen.no

Om oss

Vårt mål


Strategen levererer tjenester som virkelig øker gjennomføringskraften og verdiskapningen hos våre kunder.
For å skape sterk gjennomføringskraft og verdiskapning må det jobbes med å utvikle en god bedriftskultur som støtter strategien, smarte og fokuserte strategier som vi virkelig forstår hvordan vi skal implementere og ikke minst må vi ha dyktige ledere som utøver veldig god ledelse.
Hos oss har vi bred erfaring og god forståelse på kultur, strategi & struktur, og ledelse. Vi veldig dyktige på gjennomføring av   endringsprosesser.

Med mottoet:»Alltid mye mer» går vi inn i dine utfordringer sammen med deg og jobber effektivt og målrettet. Selskapets viktige verdier er å levere en reell forskjell gjennom sterkt fokus, høy integritet og drivkraft.

Vår driftsform og våre partnere


Selskapet eies og drives av Benedicte Hagen Mjøs som har en sterk ekspertise på strategi og endringsledelse gjennom mange år. Vi jobber også i partnerskap med flere andre eksperter på sine områder. Og tilsammen tilbyr vi enestående løsninger innenfor strategi, endringsprosesser, lederutvikling og innovasjon.

Vi holder til på Fridtjof Nansens Plass 9 ved Rådhuset i Oslo og er en del av Senter for Gjennomføringskraft. Her holder vi nettverksmøter, foredrag, kurs og kundermøter. Du er alltid velkommen til oss!

Uttalelser fra kunder og samarbeidspartnere


Noen av våre kunder

abelia_logo hil-logoStatens vegvesen logo_farger

kundelogo-visma      kundelogo-hoeg      kundelogo-dnv-gl      kundelogo-pshotell2           borregaard-logo telenor maritimewesterdalslogo_size-smallkundelogo-osm

 

Om Benedicte Hagen Mjøs

Benedicte Hagen Mjøs (44) har mer enn 19 års erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv. Hun kommer fra en rekke lederstillinger innen IT, industri og Shipping/Offshore. Benedicte er en ekspert på strategi, og har ledet og bygget opp funksjoner for strategi, forretningsplanlegging, endringsprosesser, fusjoner og oppkjøp. Hun er også exectuive coach og har mye erfaring med lederutvikling og fasilitering av endringsprosesser og utvikling av bedriftskultur.

Benedicte er tydelig kjent for;

  • sin sterke gjennomslagskraft
  • sin motiverende og inspirerende stil
  • sin unike drivkraft og samarbeidsånd

Benedicte Hagen Mjøs

Owner and Managing Director