97116153
post@strategen.no

Konsepter

Aktuelle events

Økt gjennomføringskraft! Samling for team og avdelinger i Fjällbacka i Sverige

I vinter og vår/sommer tilbyr vi samlinger for avdelinger og team på den vakre øya Valön uten Fjällbacka. Tema for samlingen er økt gjennomføringskraft.

(Vi tilbyr også alternative steder i Norge eller Sverige)

Hvem passer det for:

-Team som ønsker å utfordre seg selv til nye nivå
-Team som er nysgjerrige på seg selv og ønsker å forstå hvordan de kan komme videre
-Team som har tro på smart gjennomføringskraft – som gjerne går gjennom den åpne døren istedetfor å dundre gjennom murveggen med rå kraft
-Team som er opptatt av helhet, som ser at strategi, kultur, ledelse, medarbeiderskap må utvikles i fellesskap

Hva får dere?

-En to dagers samling i et unikt miljø hvor alt ligger til rette for godt samvær
-En spesiell samling, hvor vi handler fremfor å snakke om det
-En innsikt i teamets muligheter, noe helt annet
-En guidet prosess som leder til resultater
-Konkrete verktøy for gjennomføringskraft tilpasset dere

Endring og Omstilling – fra planer til resultat

Forskning viser at 75% av bedrifter ikke når målene de har satt seg for endring.
Årsakene er ofte knyttet til manglende planlegging og forståelse, og manglende evne til gjennomføring. De som skal lede gjennom omstilling er ofte usikre på hvordan de skal håndtere prosessen; reaksjoner, medarbeidere og krav som stilles. Kunnskap og kompetanse om disse prosessene er derfor viktig!

Vi har sterk kompetanse på endrings- og omstillingsprosesser. Vi viser deg og ditt lederteam hvordan du skal strukturere, planlegge og gjennomføre endringsprosesser. Hva som er riktige steg på veien, og hvordan du lykkes.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i “Omstilling og Endring – fra planer til resultat” eller dersom din bedrift skal gjennom omfattende en- dringsprosesser som krever at noen hjelper dere i denne viktige fasen.

 


 

Samtlige konsepter tilbys som foredrag og / eller kurs

 

 1. We will! Lær å bygge gode forretningsplaner og handlingsplaner
 2. Strategi = kjedelig? Utvikle strålende, solide strategier som motiverer og engasjerer
 3. Gjennomfør strategien! Bygg momentum, rå gjennomføringskraft og sett dere opp til suksess.
 4. På tide å tenkte nytt? Innovasjon & Nyskapning

 

En god forretningsplan (Business plan) er en verdifull skatt om den utvikles og brukes på en god måte. For mange kjennes det tungt å utvikle en forretningsplan, og i mange tilfeller utvikles den kun fordi noen krever det av dere. Vi tilbyr en enkel og verdifull tilnærming som skaper veldig gode resultater.

 • Bygge gode forretningsplaner
 • Utvikling av enkle og effektive handlingsplaner
 • Bygg suksess for gjennomføring

Hvorfor er det slik at mange av oss tenker på strategier som kjedelige, vanskelige og tunge å komme i mål med? Hva om vi kunne utfordre dette og gjøre prosessen / veien til strategien spennende, engasjernede og verdiskapende? Hva om vi kunne utfordre dette og gjøre strategien til et sterkt redskap som «really made it happen for us»?

 • Effektive og engasjerende strategiprosesser
 • Strategien – vårt sterke og solide verktøy for suksess

Studier på strategi både i Norge og globalt viser ett tydelig område hvor de fleste selskaper svikter; OPPFØLGING OG GJENNOMFØRING: Hvorfor er det så vanskelig? Vi bygger fantastiske planer og alt kjennes bra, men når det kommer til stykke lurer vi på om det kun var «ønskelister» vi lagde oss. Vi hjelper dere å sette dere opp til suksess for gjennomføring gjennom vårt  unike metodeverk og effektfulle oppskrifter.

 • Bygg suksess for gjennomføring – ledelse, org.kultur og drivkraft
 • Lær vårt unike og effektfulle metodeverk for gjennomføring

Innovasjon er mer enn bare gode ideer, innovasjon er gode ideer satt i system for å skape verdi. Noen ganger er det nye ideer og nye måter å se ting på vi behøver, andre ganger har vi gode ideer men makter ikke å ta dem fra ide til handling. Vi jobber med innovasjon innenfor mange områder, på produkter og tjenester, på forretningsmodell, på arbeidsprosesser, på måter å ta det vi selger ut i markedet på. Vi har verktøykassen, arbeidsmetodikken og erfaringen for å skape innovasjon sammen med deg.

 • Prosesser for å skape innovasjon og nytenking
 • Verktøy og rammeverk for å øke innovasjon