97116153
post@strategen.no

Myke og harde pakker

I lederkursene jeg deltok på for 15-16 år siden var det mye fokus på begrepene; MYK og HARD ledelse eller VARM og KALD ledelse. Begrepet KALD ledelse forstår jeg som formelle styringslinjer, organisasjonsstruktur, stillingsbeskrivelser, prosedyrer etc. Mens VARM ledelse i praksis er ledelse av relasjoner. På begynnelsen av 2000-tallet fikk varm ledelse mer plass.  Lederutvkling handlet mer om å bli kjent med seg selv som leder, forstå sin egen lederprofil, utvikle en coachende lederstil og egen emosjonelle intelligens. Det handlet om å lære seg å lytte og se ansatte, og skape godt samspill. Fra å komme fra et næringsliv med fokus på den «harde» siden av ledelse, skulle vi nå få overlod av den myke siden.

 

varm og kald side.001

 

Denne dreiningen av fokus var helt nødvendig. Det var på tide å ta et oppgjør med ledelse i samsvar med utviklingen av samfunnet forøvrig. Og som det helt riktig står i sliden over, oppstår majoriteten av utfordringene i relasjoner mellom mennesker og må også løses der.

Det var også på den tiden den skandinaviske ledermodellen fikk mer oppmerksomhet i utlandet, hvor andre fikk øynene opp for hvordan vår delegerende, coachende, støttende lederstil faktisk skapte resultater.

Hvor står vi så i dag? Og hva trenger vi fremover?

For en tid tilbake skulle jeg utvikle et senior lederprogram for en norsk, global bedrift. Da fikk jeg anledning til å scanne markedet og se på innholdet i norske bedrifters lederprogrammer. De større bedriftene har profesjonalisert sin ledertrening. De er i større grad opptatt av spesialtilpasning, og kjøper sjelden 14 måneders programmer fra store lederutviklingsaktører. De lager mindre moduler ihht behov, og legger opp til mer fleksible ordninger for gjennomføring. Skreddersøm og digitalisering er mulig, og dette utnytter de. I siktet under de større selskapene ser jeg imidlertid mange lederprogrammer som er slik de var for 10 – 15 år siden. Og det er mye fokus på den mykere delen av ledelse, ikke minst gjennom tilgjengelige kurs og seminarer.

OG JA! Vi trenger å gå dypere inn i å forstå oss selv som mennesker og ledere. Vi trenger å  forstå hvordan vi virker på andre, vi trenger å trene på å lytte, vi må øve på å bygge gode relasjoner. MEN – vi trenger også noe annet som ledere. Vi trenger et fornyet fokus på den mer harde delen av ledelse. Vi må trene lederne våre i forretningsforståelse, utnyttelse av digitale muligheter, strategisk kompetanse, strategi som verktøy for innovasjon og forretningsforbedring, nye forretningsmodeller og organisasjonsstrukturer.

Når TEKNA i 2018 skal ha lederkurs for ingeniører i nye lederroller skaper de en fin balanse. Det blir en dag med det myke og en dag med det harde. Jeg har gleden av å lede dagen med harde pakker, og da er dette temaene;

 

TEKNA 12 april 2.001

 

 

La oss slå et slag for myke og harde pakker. I god balanse. Den myke og harde siden må henge sammen og løfte hverandre. For å bygge Norge trenger vi et fortsatt sterkt fokus på forretningsforståelse, strategi, forretningsmodeller og strukturer og styringsmodeller. Og ikke minst hvordan vi skrur dette sammen for å utnytte digitale muligheter.